Benoeming kerkelijk Werker

Van de kerkenraad,

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad op voordracht van de sollicitatiecommissie mw. Anne Nijland uit Groningen benoemd in de functie van kerkelijk werker voor onze gemeente. Zij zal in de loop van het nieuwe seizoen in onze gemeente starten met haar werkzaamheden. 

Over de datum van indiensttreding, het hoe en wanneer kennismaken met de gemeenteleden etc., hoort u na de vakantieperiode meer. 

We zijn dankbaar dat we op zo’n korte termijn de vacature hebben kunnen vervullen. We hopen op een goede samenwerking in de toekomst!

Print