Diensten op zondag

Elke zondag vindt er een kerkdienst (eredienst) plaats, die doorgaans om 9.30 uur begint. Een enkele keer wordt er ook ’s middags of ’s avonds een (speciale) dienst gehouden. De zondagse kerkdiensten kunnen worden ingedeeld in algemene erediensten en bijzondere kerkdiensten. Voor een actueel overzich zie deze pagina

De erediensten verlopen meestal volgens een traditioneel stramien. De predikanten hebben een grote mate van vrijheid bij de invulling. De kerkenraad geeft op hoofdlijnen aan waar de predikanten rekening mee dienen te houden. Zo zijn er afspraken over het lezen van de Wet, de geloofsbelijdenis, kindernevendiensten, projecten in advents- en veertig dagen tijd, enzovoort.Er wordt naast het Liedboek regelmatig gezongen uit de Evangelische liedbundel.Na afloop van de diensten zijn er mogelijkheden met elkaar in contact te komen. Zo is er koffiedrinken na de dienst op de eerste zondag van de maand en in de zomervakantie op alle zondagen.

Print