Groeigroepen

In  de  gemeente  zijn  een aantal groeigroepen  actief.  Een  groeigroep  is  een  groep gemeenteleden van maximaal tien personen, die regelmatig bij elkaar komt en aan de hand  van  toerustingsmateriaal  onderwerpen  bespreekt  met  de  Bijbel  als  basis.  De bijeenkomsten van de groeigroepen worden in de regel eenmaal per veertien dagen gehouden in de periode september – april en vinden meestal – al dan niet afwisselend -  plaats bij een van de leden van de groeigroepen thuis. De groeigroepen  sluiten het seizoen gezamenlijk af met een maaltijd. 

Print